Gymnasium

Foto: ASI

Här hittar du resurser och aktiviteter för gymnasiet. Vi fyller kontinuerligt på med nytt material, så håll utkik!

ESA:s skolprojekt

CanSat

Projekt där elever bygger en egen rymdsond Visa aktivitet

Hållbar utveckling

Det bästa med jorden

Utbildningsmaterial från Naturhistoriska riksmuseet Visa aktivitet

Klimatforskning med fossil

Utbildningsmaterial från Naturhistoriska riksmuseet Visa aktivitet

Programmering, miljö och rymden

Miljödataprogrammering

Programmera python och undersök FN:s globala mål mha miljödata från t.ex satelliter. Copyright © 2019-2020. Lunds universitet, ICOS Carbon Portal och Svenska Science Centers. Till uppdragen!

Jordobservationer och satellitdata

Jordobservationer och satellitdata från ESA (eng)

ESA Visa aktivitet

Satellitdata från Sentinel Hub (eng)

Sinergise Visa aktivitet