European Astro Pi Challenge 2023 – 2024

Foto: ESA

European Astro Pi Challenge är ett av ESA:s skolprojekt som genomförs i samarbete med Raspberry Pi Foundation. Det ger eleverna en fantastisk möjlighet att bedriva vetenskaplig forskning i rymden då de skriver en egen kod som sedan körs på Raspberry Pi-datorer ombord på Internationella rymdstationen (ISS). Astro Pi Challenge är uppdelat i två olika uppdrag: Mission Zero och Mission Space Lab. Astro Pi vänder sig till elever upp till 19 år.

Mer information och anmälan

Mission Zero

Genom att använda Astro Pi Sense HAT webbemulator, som finns tillgänglig online, ska eleverna skriva ett program som använder färg- och ljussensorn för att bestämma en färg som sen kan användas som bakgrundsfärg i en personlig bild till astronauterna. Programmet kommer sedan att köras på Astro Pi-datorn ombord på den internationella rymdstationen (ISS) så att astronauterna får ett meddelande. Bidragen skickas in via webbemulatorn på nätet och alla som deltar får sitt bidrag kört på Astro Pi ombord på ISS.

Bidragen till Mission Zero skickas in 18 september 2023 – 24 mars 2024. Under maj 2024 får deltagarna veta när deras program kommer att köras på ISS. I juni 2024 får de deltagande lagen ett diplom som visar var rymdstationen befann sig när deras program kördes.

Läs mer om Mission Zero här.
ESA:s sida om Mission Zero (eng)

Mission Space Lab

Denna uppgift vänder sig till elever i åldern 14–19 år. Utmaningen är att mäta ISS:s hastighet. Studenterna börjar med att utforma sitt eget vetenskapliga experiment och skickar in det. De experiment som blir utvalda går vidare till nästa fas där eleverna får en riktig Astro Pi som de kan koda och testa sitt experiment på. Koden kommer sedan att skickas till ISS och körs av en astronaut på en liknande Astro Pi som finns på rymdstationen. Eleverna får tillbaka data från rymden som de kan analysera.

Bidragen till Mission Space Lab skickas in 6 November 2023 – 19 februari 2024.

Läs mer om Mission Space Lab här.

Du kan hitta mer information om Astro Pi Challenge hos ESA

Introduktionsutbildning för lärare

Klicka här för att se våra introduktionsutbildningar för skolprojekten.

ESERO Sveriges nav för Astro Pi

Vetenskapens Hus
Kontaktperson: Henrik Åkerstedt
E-post: henrik.akerstedt@vetenskapenshus.se

Det övergripande målet med Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Genom att erbjuda experiment och hands-on aktiviteter hoppas vi att både lärare och elever i grundskolan och gymnasiet inspireras. I förlängningen bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap, teknik eller matematik vid landets universitet och högskolor. Vetenskapens Hus är ESERO Sveriges nav för Astro Pi.