Samarbetspartner

ESERO Sverige  är ett initiativ av Europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsen.

ESERO Sverige drivs av KTH i samarbete med Wisdome-projektets fem Science centra: Tekniska museet, Curiosum, Visualiseringscentrum C, Universeum och Malmö museer.

ESERO Sverige samverkar med flera rymd- och utbildningsaktörer.


Astronomisk Ungdom är Sveriges gemenskap för unga med rymdintresse. Organisationens syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart bland barn och unga. Inom ESERO Sverige är Astronomisk Ungdom nav för CanSat-skolprojektet.

Astronomisk Ungdoms webbsida https://www.astronomiskungdom.se

Teknikens Hus uppdrag är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till ökad kompetens, högre utbildning och på sikt tillväxt i regionen. Teknikens Hus är Esero Sveriges nav för ESA:s skolprojekt Moon Camp Challenge.

Teknikens hus webbsida https://teknikenshus.se/

Tom Tits Experiment uppdrag är att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Genom vårt arbete med upptäckarglädje främjar vi positiva attityder till naturvetenskap och teknik och arbetar för god utbildning för alla. Tom Tits Experiment är Esero Sveriges nav för ESA:s skolprojekt Mission X – Träna som en astronaut.

Tom Tits Experiments webbsida https://www.tomtit.se

Det övergripande målet med Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Genom att erbjuda experiment och hands-on aktiviteter hoppas vi att både lärare och elever i grundskolan och gymnasiet inspireras. I förlängningen bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap, teknik eller matematik vid landets universitet och högskolor. Vetenskapens Hus är ESERO Sveriges nav för Astro Pi.

Vetenskapens Hus webbsida https://www.vetenskapenshus.se

Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers över hela landet. En samlad nationell resurs för livslångt lärande. Vi arbetar tillsammans för att ge barn, unga och allmänhet, oavsett bakgrund, möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital genom kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Svenska Science Centers hemsida https://fssc.se/

Spira teoretiska gymnasium på Stora Essingen i Stockholm ger Rymdprofil inom Naturvetenskapligt program i samarbete med Fuglesang Space Center. Utbildningen startade 2021, i år har skolan för första gången alla tre årskurser och i juni tar springer första rymdstudenterna ut.

Spira teoretiska gymnasiums hemsida https://spiragy.se/

Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) är en rikstäckande förening med syfte att främja praktisk amatörastronomi och att sprida intresset för astronomi i landet. Föreningen driver ett fjärrstyrt teleskop i Spanien som kan användas kostnadsfritt för skolaktiviteter och projektarbetande gymnasieelever.

SAAF:s hemsida: https://www.saaf.se/

Upptäck Tekniska museet – din portal till spännande vetenskap och roliga äventyr! På Tekniska finner du inte bara ett museum, utan en hel värld av upplevelser. Med över 12 000 kvadratmeter äventyr är museet en favoritdestination för både barn och vuxna för att ta del av inspirerande upplevelser, utställningar, debattscener, kurser och programaktiviteter.

Vi är en öppning till framtiden, en plats där vetenskap och kreativitet går hand i hand. Kom och utforska med oss!

Tekniska museets hemsida https://www.tekniskamuseet.se/