Skolprojekt

Bygg en egen satellit stor som en läskburk (CanSat), låt eleverna programmera och sedan köra sin kod på Internationella rymdstationen eller starta ett klimatprojekt. Europeiska rymdorganisationen ESA och deras skolsatsning ESERO erbjuder flera skolprogram under läsåret 2021/2022, nedan finns en sammanfattning.

Det finns spännande rymdprojekt för elever i alla årskurser! Läs mer på ESA:s webbsida

Astro Pi

Illustration: ESA

European Astro Pi Challenge är ett av ESA:s skolprojekt som genomförs i samarbete med Raspberry Pi Foundation. Det ger eleverna en fantastisk möjlighet att bedriva vetenskaplig forskning i rymden då de skriver en egen kod som sedan körs på Raspberry Pi-datorer ombord på Internationella rymdstationen (ISS). Astro Pi Challenge är uppdelat i två olika uppdrag utifrån elevernas ålder: Mission Zero (upp till 14 år) och Mission Space Lab (12–19 år).

Läs mer här!

Klimatdetektiverna

Illustration: ESA

Klimatdetektiverna är ett skolprogram som vänder sig till elever i åldern 8–15 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. Eleverna identifierar och undersöker en lokal klimatutmaning med hjälp av till exempel satellitbilder eller genom att göra olika mätningar och undersökningar. Utifrån sina resultat föreslår de sedan ett sätt att övervaka eller minska miljöpåverkan. Under projektet kommer experter och forskare inom områden som jordobservation och miljö/klimat att stödja elevgrupperna genom att ge feedback på deras planer.

Läs mer här!

CanSat

Illustration: ESA

CanSat är en internationell tävling där eleverna i grupp bygger en liten satellit (stor som en läskburk) som skjuts upp med hjälp av en liten raket eller släpps ned från en drönare. Har du aldrig byggt en CanSat tidigare? Var inte orolig, nytt för läsåret 21/22 är att det finns material för nybörjare! (Vänder sig till elever i åldern 11–19 år).

Läs mer här!

Mission X

Illustration: ESA

”Mission X – Träna som en astronaut!” är ett skolprojekt som fokuserar på hälsa, kost, motion och vetenskap, och vill inspirera eleverna att träna som en riktig astronaut. I projektet, där skolor från stora delar av Europa deltar, tränar eleverna på att samarbeta och att tänka och arbeta vetenskapligt när de både ska lösa naturvetenskapliga uppgifter och genomföra fysiska aktiviteter som fokuserar på styrka, uthållighet, balans och samordning (vänder sig till elever i åldern 8–12 år).

Läs mer här!

Moon Camp Challenge

Illustration: ESA

Eleverna får designa och utveckla sin egen månbas med 3D-verktyg (Tinkercad eller Fusion 360). Eleverna kan delta i en internationell tävling och de äldre eleverna ska då utveckla flera vetenskapliga experiment med syfte att utforska den extrema miljön i rymden och ge förslag på hur astronauter ska kunna leva på månen. (vänder sig till elever i åldern 6–18 år).

Läs mer här!