Klimatdetektiverna

Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Är du lärare till elever i åldern 619 år? Vill du att de ska delta i ett spännande uppdrag där de undersöker ett lokalt miljöproblem i närheten av er skola? Då ska ni vara med i Klimatdetektiverna!

Klimatdetektiverna är ett skolprogram framtaget av Europeiska rymdorganisationen ESA och vänder sig till elever i åldern 619 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. De får utforska och analysera ett miljöproblem, och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. I Sverige är Tekniska museet ansvariga för programmet.

Två kategorier av utmaningar

Nytt för 2023 är att det finns två utmaningskategorier – Klimatdetektiverna Kids för elever i åldrarna 6 – 12 år, och Klimatdetektiverna för elever i åldrarna 13 – 19 år.

Mer information och anmälan

Illustration: ESA

Påverkar den lokala industrins utbyggnad antalet grönområden? Ökar utsläppen för mycket i hamnområdet? Hur påverkar turisterna den lokala miljön? Detta är några exempel på möjliga miljöproblem att utforska. Fundera på vad just ni vill undersöka. Syftet med projektet är att utveckla och uppmuntra elevernas färdigheter i matematik och de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Syftet är även att stimulera elevernas kreativitet och kritiska tänkande för att öka deras förståelse för klimatförändringar och de positiva beteendeförändringar som kan påverka dem.

Så här ansöker du

För att ansöka ska:

 • Gruppen ska komma från Sverige, Finland eller Norge
 • Deltagarna ska vara 6-19 år
 • Varje grupp består av minst två deltagare och som mest en klass
 • Varje grupp utser en lärare eller mentor som är Tekniska museets kontaktperson
 • Varje grupp kan endast anmäla sig en gång och varje deltagare får endast vara med i en grupp
 • Varje lärare eller mentor kan anmäla maximalt tre lag

Tidplan 22 september 2023 – 25 april 2024

Steg 1 – Identifiera ett klimat/miljöproblem

Eleverna ska identifiera ett klimat/miljöproblem som de vill undersöka som Klimatdetektiver. Det gör de dels utifrån studier de gjort i skolan och dels genom att göra observationer i närmiljön. Eleverna ska därefter göra en plan för hur de ska undersöka problemet och vilken data de behöver samla in. Om de vill jämföra data från olika källor ska det också stå med i planen. Om laget behöver hjälp med tips på vad de kan undersöka för klimat/miljöproblem kan de kontakta Mariana Back på Tekniska museet.

Grupperna ska identifiera ett klimat/miljöproblem. Projektplanen (max 450 ord) ska innehålla:

 • Namn på projektet (max 10 ord)
 • Vad som ska undersökas (frågeställning) (max 30 ord)
 • Beskrivning av klimat/miljöproblemet som ska undersökas (max 150 ord)
 • Vilken sorts jordobservationsdata som ni tänker använda er av
 • En beskrivning om hur ni ska undersöka klimat/miljöproblemet och hur ni tänker samla in den data som ni ska använda (max 250 ord)

Steg 2 – Undersöka klimat/miljöproblemet 

Eleverna ska samla in, analysera och jämföra data för att dra slutsatser om det problem de undersöker. Att använda olika data i projektet är ett krav men hur ni gör det är valfritt. Data kan bestå av satellitbilder eller markdata som hämtas från officiella källor, eller data som eleverna själva tagit fram, eller en kombination av dessa. Målet är att dra slutsatser om det problem som ska undersökas.

Under steg 2 kommer ESA eller Tekniska museet att anordna online-möten där grupperna kan tala med en forskare och få tips och bakgrundsinformation.

Steg 3 – Dela era resultat och gör skillnad

Eleverna kan registrera och dela sina resultat via ESA:s plattform. Alla lag som delar sitt projekt kommer att få ett deltagarbevis via e-post i maj 2023. De bästa projekten kommer att lyftas fram på ESA:s plattform och laget får en liten överraskning. Lag av unga klimatforskare (från 8 till 11 år) som skickar in de bästa projekten kommer också att få sitt arbete belyst på ESA Kids webbplats.

Filmer och andra resurser från ESA för dig som lärare att använda i samband med skolprojektet Klimatdetektiverna.

Join 2022-2023 Climate Detectives and make a difference (ESA) (eng)
Mer information finns på ESA:s sida (eng)

ESERO Sveriges nav för Klimatdetektiverna

Tekniska museet
Kontaktperson: Mariana Back
E-post: mariana.back@tekniskamuseet.se