Klimatdetektiverna och Klimatdetektiverna KIDS

Vill du att de ska delta i ett spännande uppdrag där de undersöker ett lokalt miljöproblem i närheten av er skola? Då ska ni vara med i Klimatdetektiverna!

Klimatdetektiverna och Klimatdetektiverna KIDS är skolprogram framtagna av Europeiska rymdorganisationen ESA och vänder sig till elever i åldern 6 – 19 år. De yngsta eleverna 6-12 år, får enkla uppgifter om väder och klimat. De äldre eleverna 8-19 år, utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. (Mellan 8-12 år kan man välja utmaningar mellan Klimatdetektiverna och Klimatdetektiverna KIDS). De får utforska och analysera ett miljöproblem och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. I Sverige är Tekniska museet ansvariga för programmet.

Påverkar den lokala industrins utbyggnad antalet grönområden? Ökar utsläppen för mycket i hamnområdet? Hur påverkar turisterna den lokala miljön? Detta är några exempel på möjliga miljöproblem att utforska. Fundera på vad just ni vill undersöka.

Två kategorier av utmaningar

Nytt för 2023 är att teamen nu kan välja mellan två nivåer av engagemang. – Klimatdetektiverna KIDS för elever i åldrarna 6 – 12 år, och Klimatdetektiverna för elever i åldrarna 8 – 19 år.

Klimatdetektiverna KIDS

Genom att delta i kategorin för nybörjare, Klimatdetektiverna KIDS, kan teamen genomföra roliga praktiska aktiviteter och samla märken för att bli certifierade detektiver av klimatet och jorden! Klimatdetektiverna utmanar eleverna att göra skillnad genom att engagera sig i jordens miljö för att hjälpa till att skydda den. I det här projektet kommer eleverna att genomföra aktiviteter med fokus på jordens miljö, samla bevis på sina upptäckter och få utmärkelser för varje aktivitet! Ju mer vi vet om vår planet, desto mer kan vi göra för att skydda den!

Läs mer om vilka som kan delta i kategorin Klimatdetektiverna Kids och se förslag på aktiviteter.

Klimatdetektiverna

För en större utmaning kan teamen välja kategorin Klimatdetektiverna och genomföra en undersökning av sitt val: identifiera det problem de vill analysera, samla in data och dela sina resultat med Climate Detectives-communityn. Utvalda team kommer att bjudas in till ett spännande inlärnings- och firandeevenemang i slutet av detta läsår!

Klimatdetektiverna utmanar eleverna att göra skillnad i forskning och skydd av jorden! I detta projekt kommer eleverna att ta på sig rollen som klimatdetektiver och lära sig mer om Jordens miljö och klimat.

Projektet är uppbyggt i tre faser: 

  • Fas 1 – Teamen identifierar ett problem med jordens miljö eller klimat
  • Fas 2 – Teamen undersöker problemet med hjälp av verkliga satellitbilder eller egna mätningar på marken 
  • Fas 3 – Teamen föreslår åtgärder för att ”göra skillnad” och delar med sig av sina resultat

Genom att delta i projektet Climate Detectives kommer eleverna att förstå jordens miljö som ett komplext och föränderligt system samt lära sig vikten av att respektera vår miljö. Eleverna kommer att få möjlighet att lära sig av forskare och experter på jordobservation genom videor, webbseminarier och andra möjligheter som anordnas på nationell nivå.

Läs mer om vilka som kan delta i kategorin Klimatdetektiverna och se förslag på aktiviteter

Öppningsceremoni från Klimatdetektivernas eventet i Frascati, Italien, 2024

Avslutningscermoni från Klimatdetektivernas event i Frascati, Italien, 2024

Video: ESA. För att se videon med svensk text, klicka på kugghjulet under videon.

Video: ESA. För att se videon med svensk text, klicka på kugghjulet under videon.


Illustration: ESA

Mer information finns på ESA:s sida (eng)

Introduktionsutbildning för lärare

Klicka här för att se våra introduktionsutbildningar för skolprojekten.

ESERO Sveriges nav för Klimatdetektiverna

Tekniska museet
Kontaktperson: Mariana Back
E-post: mariana.back@tekniskamuseet.se