Moon Camp Challenge

Foto: ESA/NASA–T. Pesquet

För att astronauter i framtiden ska kunna leva och arbeta på månen, eller någon annanstans i vårt solsystem, måste flera problem lösas, en ny infrastruktur måste byggas upp. Utmaningar som astronauterna står inför är till exempel hur man skyddar sig mot strålning och meteoriter, hur man producerar energi, utvinner och återvinner vatten, och producerar livsmedel. Vi ber skolelever om hjälp för att hitta lösningar på de komplexa problem som framtida astronauter kan möta.

Illustration: ESA

Mer information om Moon Camp Challenge och anmälan

Uppdraget är att designa en rymdbas där människor kan leva, på månen eller på en annan plats i solsystemet, t.ex. på Mars, Jupiters månar eller på en asteroid. Projektet kan inkludera ett vetenskapligt experiment, ett praktiskt projekt, eller design av rymdinfrastruktur.

  • Verktyg: Valfri mjukvara (t.ex. Tinkercad) eller valfritt annat format
  • Ålder: upp till 19 år

Anmälan

Bidragen kan skickas in från 21 september 2023 till 25 april 2024

Eleverna arbetar i lag med minst två och max sex elever i varje. Varje lag måste ha en lärare eller annan utbildare som blir kontaktperson till ESA/Airbus Foundation.Det finns ingen gräns för hur många lag som en lärare eller utbildare, skola eller klubb kan anmäla för deltagande i Moon Camp Challenge.

Alla deltagande lag får ett diplom och kommer att bjudas in att delta i ett avslutande onlineevenemang med en astronaut och rymdexperter.

Deltagare och allmänheten kan rösta på favoritprojekt genom projektplattformen. De 5 mest populära projekten som röstas fram får småpresenter, samt möjlighet att delta i ett evenemang på ESA, EAC (European Astronaut Center) i Tyskland.

Moon Camp Challenge är öppen för lag från hela världen.

Läs mer information om Moon Camp Challenge och riktlinjerna här, samt anmälan
ESA:s sida om Moon Camp Challenge (eng)

Introduktionsutbildning för lärare

Klicka här för att se våra introduktionsutbildningar för skolprojekten.

ESERO Sveriges nav för Moon Camp Challenge

Teknikens hus
Kontaktperson: Marianne Nilsson
E-post: Marianne.Nilsson@teknikenshus.se

Teknikens Hus uppdrag är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till ökad kompetens, högre utbildning och på sikt tillväxt i region Norrbotten. Teknikens Hus är Esero Sveriges nav för ESA:s skolprojekt Moon Camp Challenge.