Moon Camp Challenge

Foto: ESA/NASA–T. Pesquet

För att astronauter i framtiden ska kunna leva och arbeta på månen måste flera problem lösas, en ny infrastruktur måste byggas upp. Utmaningar som astronauterna står inför är till exempel hur man skyddar sig mot strålning och meteoriter, hur man producerar energi, utvinner och återvinner vatten, och producerar livsmedel. Vi ber skolelever om hjälp för att hitta lösningar på de komplexa problem som framtida astronauter kan möta.

Illustration: ESA

Moon Camp Challenge är öppen för lag från hela världen.

Mer information om Moon Camp Challenge och anmälan

Skolor som deltar får material där eleverna själva bygger och tillverkar (Learning by Design) samtidigt som de genomför olika experiment. Utifrån läroplanen får eleverna utveckla flera vetenskapliga experiment som rör månen och tillämpa sina nya kunskaper på ett tvärvetenskapligt sätt för att designa sin egen månbas med hjälp av ett 3D-modelleringsverktyg (Tinkercad eller Fusion 360).

Uppdraget är att designa en tredimensionell månbas där minst två astronauter kan leva. Månbasen måste:

 • använda resurser som finns på månen (t ex månstoft)
 • använda tekniska lösningar (t ex kraftkällor, återvinningssystem, tillväxtkammare)
 • ha skydd (från meteoriter och strålning)
 • ha utrustning och utrymme för arbete och bostad för astronauterna

Tips och lärarhandledningar från Teknikens Hus (på svenska).

Moon Camp Discovery

Varje lag väljer en del till månbasen som de designar med hjälp av verktyget Tinkercad. När de har lämnat in sitt förslag på lösning får de ett diplom som visar att de deltagit i Moon Camp Discovery.

 • Svårighetsgrad: nybörjare
 • Verktyg: Tinkercad
 • Ålder: upp till 19 år
 • Anmälan är öppen från 14 september 2022 till 18 april 2023

Läs mer om Moon camp discovery på ESA:s sida.

Moon Camp Explorers

Lagen antar utmaningen att lösa Moon Camp Challenge och designar sin egen månbas. Sina förslag presenterar de med hjälp av verktyget Tinkercad. En jury kommer att bedöma alla förslag och det bästa förslaget vinner Moon Camp Explorers Prize.

 • Svårighetsgrad: viss tidigare erfarenhet/medelsvår
 • Verktyg: Tinkercad
 • Ålder: till och med 14 år
 • Anmälan är öppen från 14 september 2022 till 18 april 2023

Läs mer om Moon camp explorer på ESA:s sida.

Moon Camp Pioneers

Lagen använder valfritt verktyg för att designa sin egen månbas och lösa hela Moon Camp Challenge. En jury kommer att bedöma alla inlämnade förslag och det bästa förslaget vinner Moon Camp Pioneers Prize.

 • Svårighetsgrad: god erfarenhet/avancerad
 • Verktyg: Valfri mjukvara för 3D-design (Fusion 360 rekommenderas)
 • Ålder: 13–19 år
 • Anmälan är öppen från 14 september 2022 till 18 april 2023

Läs mer om Moon camp pioneers på ESA:s sida.

Moon Camp @ School

Moon Camp@School är en plattform där lag kan att dela sina Moon camp-projekt. Projekt kan vara allt från vetenskapliga experiment, praktiska projekt, design av rymdinfrastruktur, 3D-utskriftsmodeller, virtuella eller augmented reality-världar och mycket mer. Var kreativ!

Projekten kan utvecklas i samband med deltagande i Moon Camp Discovery, Explorers, Pioneers eller vara helt oberoende. Alla bidrag som följer riktlinjerna kommer att få ett särskilt certifikat och deras projekt kommer att visas på Moon Camps online-plattform.

Läs mer om Moon Camp @ School på ESA:s sida.

Ansökan

Eleverna arbetar i lag med minst två och max sex elever i varje. Varje lag måste ha en lärare eller annan utbildare som blir kontaktperson till ESA/Airbus Foundation. Lagen får skicka in sina förslag på lösningar till både Moon Camp Discovery och Moon Camp Explorers eller Moon Camp Pioneers. Det finns ingen gräns för hur många lag som en lärare eller utbildare, skola eller klubb kan anmäla för deltagande i Moon Camp Challenge.

Moon Camp Challenge är öppen för lag från hela världen.

Läs mer information om Moon Camp Challenge och riktlinjerna här, samt anmälan.
ESA:s sida om Moon Camp Challenge (eng)

ESERO Sveriges nav för Moon Camp Challenge

Teknikens hus
Kontaktperson: Marianne Nilsson
E-post: Marianne.Nilsson@teknikenshus.se