Astronomer räddar satellitskadade bilder

Bild: NASA ESA STScI

Att ta bort streck från Hubble-bilder

Ända sedan man började att använda teleskop för att studera natthimlen har yttre omständigheter skapat hinder att ta fotografier och digitala bilder. Optiska observatorier placeras så långt bort från störande ljus som möjligt. Några av de största och mest kraftfulla teleskopen har byggts på toppen av höga berg i torra ökenområden. 


Extrema åtgärder till trots, blev satellitobservatorier som kretsar runt vår värld ett annat sätt att förbättra astronomiska forskningsbilder. Det underlättade dessutom observationer i delar av det elektromagnetiska spektrumet, t.ex. infraröda våglängder, som annars störs av jordens atmosfär vid markbaserade observatorier.


Rymdteleskopet Hubble (HST) kretsar runt jorden cirka 535 kilometer över dess yta med en hastighet av 27 000 kilometer i timmen. Som ett resultat gör det ett komplett varv på cirka 95 minuter. Tyvärr håller det på att bli väldigt trångt i omloppsutrymmet ovanför vår planet där många andra konstgjorda satelliter ligger i olika banor, inklusive de som är högre än HST, och andra satellitobservatorier.


Det var oundvikligt, men förr eller senare skulle de icke-astronomiska satelliterna av misstag ”fotobomba” bilder som till exempel HST tar i en lägre omloppsbanor. Samma sak gäller för optiska teleskop på marken; en satellit korsar natthimlen och ett astronomiskt motiv får ett oönskat streck rakt genom bilden.


Nu har astronomer varit tvungna att hitta både verktyg och metoder för att eliminera sådana satellitränder från vetenskapliga forskningsbilder. På bilden ovan visas två interagerande galaxer, NGC 4676, som har smeknamnet ”Mössen”. Satellitstrimman som korsar bilden är den raka heldragna linjen ovanför den övre galaxen, medan den luddiga, svansliknande strimman som kommer ut till höger från den nedre galaxen orsakas av parets gravitationsinteraktion med varandra.


Tyvärr är denna typ av störning med astronomisk forskning inte begränsad till bara optiska teleskop. Idag görs det dessutom mer och mer intrång i de radiofrekvensvåglängder som används av radioteleskop, vilket påverkar deras förmåga att göra så mycket forskning som de skulle vilja utföra.


För mer information, följ denna länk