Bilder från James Webb rymdteleskop avslöjar planetliknande objekt

En JuMBO-upptäckt i Orionnebulosan

Redan 1992 upptäckte Hubble-teleskopet förstadier till solsystem, så kallade protoplanetära skivor (förkortas proplyds) i Orionnebulosan. Området med objektet går att se med blotta ögat intill stjärnan längst till vänster i Orions bälte. Det vi ser kan utgöra 10 000 solliknande stjärnor, och är bara en del av ett enormt moln av gas och damm i regionen. Det mesta av gasmolnet ligger dolt för oss.

Det fanns gott om bevis för att unga stjärnor har bildats i denna nebulosa, bland annat den ultravioletta strålningen från de nyfödda stjärnorna som lyser upp molnet av gas och damm så att det blir synligt. Men var är planeterna?

Nya observationer från James Webb rymdteleskop (JWST) avslöjar att det finns planeter i samma storlek som Jupiter i Orionnebulosan. De flyter fritt runt, oberoende av någon stjärna eller planetsystem. Man har också sett att det kan ingå i ett system med ytterligare en himlakropp som liknar dem själva och de utgör då ett binärt planetsystem. Dessa kallas för ”JuMBO”-objekt”, och det står för Jupiter Mass Binary Objects. Det finns två olika idéer om hur de har utvecklats.

De ena idéen är att de har bildats i en del av nebulosan där det inte fanns tillräckligt med material för att en stjärna skulle kunna utvecklas. Den andra idéen är att gravitation och interaktionen mellan planeterna i planetsystems tidiga skeda lett till att en, eller flera, himlakroppar våldsamt skjutits ut. Ett exempel på detta har vi i vårt eget solsystem där en himlakropp av Mars storlek träffade jorden för cirka 4,4 miljarder år sedan, då månen bildades.

Bild: NASA, ESA, CSA, McCaughrean & Pearson


Jupiter är vårt solsystems största planet. Om Jupiter massa varit ännu större när planeten bildades så skulle den ha blivit stjärna istället – en kall röd dvärgstjärna. Kan de nyfunna objekten i Orionnebulosan vara stjärnor under bildning?Utan tillräckligt med massa för att kunna bilda en stjärna. Astronomer vet redan att ett stort antal stjärnor i Vintergatans galax är binära system; två objekt, precis som dessa JuMBO.

För en välillustrerad artikel, följ denna länk.