En sällsynt ”perfekt familj”

Sex planeter kretsar kring en stjärna lik vår sol

En av de frågor som astronomer har försökt svara på i generationer rör solens ursprung och dess planetfamilj. Innan 1995 och upptäckten av den första bekräftade exoplaneten, det vill säga en planet som kretsar kring en annan stjärna, hade vi bara vårt eget solsystem att studera.


Idag vet vi att de flesta stjärnor i vår egen galax Vintergatan, åtföljs av en eller flera planeter som kretsar runt sin sol på ett liknande sätt som våra egna planeter gör runt solen. Tusentals objekt har identifierats som verkliga exoplaneter och många fler väntar på fullständig bekräftelse.

Bild: ESA


Astronomer har upptäckt något både intressant och spännande hos en solliknande stjärna – med det oglamorösa namnet HD110067 – i stjärnbilden Bernedikes hår, ca 100 ljusår från jorden. Det finns sex planeter (kallade från ”b” till ”g”) som kretsar runt stjärnan. Samtliga är större än jorden, men mindre än gasjätten Neptunus. Planeterna är på grund av gravitationskraft, låsta till varandra och löper i sina banor i så kallad ”orbital resonans”.


Till exempel, när närmaste planet ”b” går runt HD110067 sex gånger, går den yttersta, ”g”, bara runt en gång. Fortsätter, efter att ”c” gjort tre turer, gör ”d” två runt stjärnan. Det återstående paret, ”e” och ”f” utför vardera fyra respektive tre varv.


Eftersom de kretsar runt HD110067 på detta sätt, finns det tillfällen då alla planeterna är i linje med varandra. Man skulle kunna tro att detta bara är en slump, men det har pågått under mer än en miljard år, alltsedan sedan detta exoplanetära system bildades.


Varför är detta viktigt att känna till? Jo, det kan öka vår förståelse för hur planeterna i vårt eget solsystem kom till och varför det beter sig som det har gjort under sin 4½ miljarder långa livstid.


Underlaget för studierna av exoplanetsystemet kommer från två satelliter, en från NASA och en andra från ESA, som arbetar tillsammans med samma problem.


NASA:s TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) observerade den del av himlen där HD110067 befann sig. ESA:s Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) studerade den specifikt och redde grundligt ut det unika med dessa sex planeter i resonans, som mer än  ett miljarder år regelbundet radar upp sig i sina banor.


För ESA:s pressmeddelande (på engelska), följ denna länk, och för Forskning & Framsteg-artikeln (på svenska), se här.