ESERO Sverige vill tacka för ett fantastiskt rymdår 2023!

ESERO Sverige vill tacka för ett fantastiskt rymdår då vi mött många lärare och elever runt om i Sverige.

Vi ser fram emot ett nytt händelserikt och spännande år tillsammans. 2024 fortsätter vi att ta in rymden i klassrummet!