IMSCC – International Math and Science Creative Competition 2024

Anmäl dina elever till tävlingen som syftar till att stimulera det kreativa tänkandet genom tillämpning av matematik-, naturvetenskap-, teknik-och designprinciper.

Tävlingens vetenskapliga inriktning och syfte

IMSCC-tävlingen stimulerar innovativt och kreativt tänkande genom arbete med ett pedagogiskt konstruktionsmaterial. Eleverna får i uppgift att lösa problem och omsätta idéer i handling med 4DFrame, ett material utvecklat i Sydkorea.

Nationell tävling 

I Sverige samordnas i år av ESERO Sverige. De regionala tävlingarna arrangeras på en skola, ett fritids, ett science center, ett KomTek till exempel. Ska ni vara med i tävlingen, ladda ner nedan dokument för att skicka in ert tävlingsbidrag till: mariana.back@tekniskamuseet.se


I regionala tävlingar deltar hundratals elever, runt om i Sverige, i åldrarna 12-15 år  (åk 6 – 8) 
Eleverna får möjlighet att tillsammans utveckla sitt lärande i STEM- STEAM ämnen.

De får chansen att arbeta både praktiskt och innovativt men övar sig i att arbeta med materialet och utvecklar idéer om vad man vill bygga. I en modell, gestaltar de sedan en lösning på ett problem eller en idé, med konstruktionsmaterialet 4DFrame. I år har temat tydlig koppling till vår nya svenska astronaut, Marcus Wandts vistelse på ISS.

.

Skapa en modell av den bästa tänkbara utformningen av ett trångt utrymme. Man ska ha plats att utföra vetenskapliga experiment och samtidigt ha de utrymmen som behövs för att kunna trivas, bo och arbeta”.

.

Konstruktionen ska innehålla minst en rörlig del!

Eleverna arbetar i team om 2, och det ingår att göra en ritning och en förklaring till sin idé. De använder sig av sin kreativitet, samarbete och matematiska- och vetenskapliga principer. Därefter kan man vara med och tävla man med sin modell och idé på skolan/fritidsgruppen (scouter etc) där ett vinnande lag (2 personer) per 50 deltagare utses (om ex 57 ungdomar tävlar, tas 2 vinnande lag ut).

.

Bild: Axiom Space – Michael Lopez Alegria


Deltagare i den regionala tävlingen har chans att gå vidare till nationell uttagning. En lokal jury tar ut ett vinnande team (2 p) per 50 deltagare. De lag som tar ut får utmaningen att formulera och beskriva sin idé tydligt in en 2 max 3 minuter lång video som sedan bedöms av en opartisk jury. Den skickas i digitalt format till ESERO Sverige som utser finalisterna tillsammans med en opartisk jury. Vinnarna har chans att gå vidare till den internationella tävlingen i Seoul och deltar där, antingen online eller onsite.

Internationell tävling

Elever från olika delar av världen får möjlighet att tävla på en stor arena där de möts och kan dela erfarenheter. Under de år som tävlingen har genomförts har många ungdomar hittat vänner från andra delar av världen. Tävlingen stimulerar och utmanar samarbetet över nationsgränser och ger vår eleverna nya perspektiv på Sverige i värden. Det finn flera exempel på elever som efter deltagande i en tävling, har omvärderat sin syn på no/teknikämnet i skolan och valt en studieväg med inriktning på STEM, som de inte tidigare hade tänkt var möjligt. Deltagande har även i hög grad påverkat de lärare som medverkat, i utveckling av det pedagogiska arbetssättet.  

Beskriv den internationella tävlingens genomförande

IMSCC (International Math Science Creativity Competition) är en internationell tävling som anordnas av en sydkoreansk organisation, FAS (Foundation of the Advancement of STEAM) och den är öppen för elever från hela världen. Den första tävlingen anordnades år 2007 och den har därefter genomförts varje år i Sydkorea. De senaste åren äger den rum på Gwacheon Science Museum ett stort science center i utkanten a Seoul.


I den internationella finalen deltar flera tusen elever i olika åldrar, från mellan 15 och 20 länder. Tävlingen går ut på att eleverna, i en modell, gestaltar en lösning på ett problem eller en idé, med konstruktionsmaterialet 4Dframe. Eleverna arbetar i team och det ingår också att göra en ritning och en förklaring till sin idé. De använder sig av sin kreativitet, samarbete och de matematiska- och vetenskapliga principerna. Samtliga deltagare i den internationella tävlingen i Sydkorea har först tagits ut i ett nationellt tävlingsarrangemang.

Plats internationell tävling

De senaste åren äger den rum på Gwacheon Science Museum ett stort science center i utkanten a Seoul. Sverige deltar på plats eller online (avgörs av ekonomiska förutsättningarna)

Lärare; anmäl din klass eller dina lag!

IMSCC är ett samarbete mellan kommuner, skolor och science centers.
Tävlingen genomförs med bidrag från Skolverket. ESERO Sverige arrangerar tävlingen i Sverige.

Anmäl din klass eller dina lag till info@esero.se

Ange skolans namn, årskurs och ort. Antal elever (samt fördelning flickor/pojkar) och dina kontaktuppgifter.

Kontakt

Vid frågor hör av dig till: info@esero.se