James Webb-teleskopet hittar viktigt grundämne

Bild: NASA, ESA, CSA, G. Villanueva (NASA/GSFC), S. Trumbo (Cornell Univ.), A. Pagan (STScI)

Kol – en av byggstenarna för livet

Allt liv på jorden, så som vi och forskare förstår det, är baserat på grundämnet kol. En av orsakerna till det är att kol lätt förenar sig med en stor mängd andra grundämnen som behövs som byggstenar i det som får både växt- och djurliv att börja ”ticka”.


James Webb-teleskopet observerade en av Jupiters fyra galileiska satelliter, månen Europa. Den är en av de ledande kandidaterna för förutsättningar för liv i det varma, salta underjordiska havet under dess isskorpa, som uppskattas vara 10-30 km tjock. Det är just tecken på kol, i form av koldioxidis, som nu har upptäckts på dess yta.

Bild: NASA, ESA, CSA, G. Villanueva (NASA/GSFC), S. Trumbo (Cornell Univ.), A. Pagan (STScI)


Europas yta ses i den övre vänstra bilden, som togs av Webbs NIRCam (nära infraröd kamera). De andra tre pixlade bilderna skapades från data från NIRSpec/IFU (en nära infraröd spektrograf). Europa har en diameter på 3100 km. De vita områdena visar CO2 som måste ha sipprat ut på månytan från havet under. Dessa bilder visas som pixlar på grund av den låga upplösningen hos mätinstrumentet.


Att denna Jupiters måne Europa har ett omfattande system av sprickor som går kors och tvärs över dess isiga yta, har varit känt ända sedan den fotograferades i detalj av de passerande rymdfarkosterna Voyager 1 och 2 1979.


Den 14 april 2023, sköt ESA upp sitt JUICE-uppdrag (JUpiter ICY moons Explorer) som nu är på väg till Europa. Den kommer att anlända först om åtta år; 2031. Under tiden finns det mycket tid för Webb teleskopet att fortsätta och förfina sådana observationer tills ESA-sonden anländer.


För mer allmän information, följ denna länk. För ESAs pressmeddelande, se här.