James Webb-teleskopet ser den mest avlägsna stjärnan som någonsin observerats

Uppföljning av upptäckten som gjorts av rymdteleskopet Hubble

En av de saker som är av stort intresse för astronomer är att se hur deras teorier håller för mångfalden av objekten de studerar i universum. Allt ska följa de redan kända fysiska lagarna och ett närliggande objekts beteende ska vara detsamma som för andra objekt – oavsett hur långt bort de är.


Den mest avlägsna stjärna man känner till har smeknamnet ”Earendel”. Det är en stjärna i Valfiskens stjärnbild och först ut att avbilda den var rymdteleskopet Hubble. Att den ens går att se beror på att den är en av ett stjärnsystem som ligger miljarder ljusår bort. Hur det fungerar är väldigt intressant eftersom det gigantiska systemet av stjärnor också råkar ligga bakom en annan massiv galax.


När detta inträffar finns det alltid en chans att förgrundsgalaxens extrema gravitation bokstavligen böjer sig bakom den, vilket gör att den visas som en serie bågar runt utsidan.

Bild: NASA, ESA, CSA


När man tittar noga på den vänstra halvan av den Webb-teleskopbilden får man en känsla av att det finns ett cirkulärt mönster runt en galax i mitten av vyn. Objektet precis ovanför, med de sex diffraktionsspetsarna som kommer ut ur det (en optisk effekt som orsakas av Webb-teleskopets optik), är en stjärna mellan oss och detta område av avlägsna galaxer.


Genom att följa den högra halvan av bilden och dess linjer som visar en förstoring av den vänstra, visas bågen för en del av bakgrundsgalaxens böjda ljus som en tunn röd linje. Inbäddad inom den linjen är Earendel (märkt), den mest avlägsna stjärna som hittills observerats.


Studerad av Webbs NIRCam (Near-Infrared Camera, eller Nära-infraröd kamera), har denna stjärna visat sig vara dubbelt så varm som solen och avger miljoner gånger vår stjärnas ljuseffekt. Många sådana massiva stjärnor har ofta åtminstone en följeslagare. Earendel verkar inte vara något undantag. De ligger dock, lite för långt bort och lite för nära varandra för att vi ska kunna vara helt säkra, men Earendels färger indikerar att den kan ha en stjärnpartner som har en lägre temperatur.


För mer allmän information, följ denna länk. För Webb-teleskopets pressmeddelande, se här.