Konstgjorda norrsken från Kiruna

Solen är källan till norrsken i jordens atmosfär. Men visste du att forskare här på jorden också kan skapa dem?

Mellan 12 – 22 mars sker en uppskjutning från ESRANGE i Kiruna för att test just konstgjorda norrsken. Varför finns det flera tänkbara datum? Jo, det måste hända när natthimlen är klar och det behöver dessutom blåsa så lite som möjligt.

I ett gemensamt projekt mellan Swedish Space Corperation (SSC ) och Institutet för rymdfysik (IRF), kommer en BROR-sondraket att bära en nyttolast på 207 kg, upp till en höjd av över 100 km. Väl där kommer nyttolastens material att släppas ut i jordens jonosfär (yttersta delen av jordatmosfären). Laddade partiklar som kommer från solen kommer att interagera med den, vilket orsakar ett konstgjort norrsken. Ett markbaserat nätverk av sofistikerade kameror kommer att fotografera det. Dessa studier kommer att hjälpa IRF-forskare att bättre förstå aktiviteten på solen och hur de laddade partiklar som interagerar med vår planet påverkar för oss viktiga saker, som satelliter runt jorden och våra kritiska infrastrukturer, som exempelvis elnäten.


Läs mer här