Raketuppskjutning från Esrange i Kiruna

Foto: SSC

Den 23 november lyfte raketen SubOrbital Express-3 (S1X-3) från Esrange! Bland nyttolasten som består av flera forskningsexperiment, fanns även några väl förseglade fruktträds kvistar som ska följa med raketen ut i rymden och tillbaka igen. Det sker inom ramen för ett projekt som fyndigt kallas Newton-projektet. Kvistarna ska sedan ympas in på träd som ska växa till sig lite innan de placeras ut på olika platser i Europa. I Sverige kommer de bland annat att planteras på Tekniska museet och på KTH där man kan smaka på kunskapens frukt, under höstarna framöver.

En inspelning från uppskjutningen kan ses här: https://www.youtube.com/@SwedishSpace/streams

Huvuddelen av forskningsexperimenten finansieras av ESA och har utvecklats i Sverige. Avsikten att öka allmänhetens intresse för rymden genom att tillhandahålla odlade växter som varit ute i rymden och visa dem offentligt. Målsättningen är att förverkliga idén om rymden är tillgänglig för oss människor.

Gunnar Florin, Business Development Director på Swedish Space Corporation (SSC) berättar att han under alla sina år i rymdverksamheten sett att det är svårt att nå ut till den breda allmänheten om rymden och dess tillämpningar och att det är i Sverige det händer saker! ”Fruktträd som de facto varit i rymden 25 mil ovan Sverige är ett underbart sätt att sätta igång tankarna hos barn såväl som vuxna om rymden, livsmiljön och främmande planeter likväl som vår egen planets unika särställning.”