Solrosorna återvänder till jorden!

Bild: Anna Gerdén, Tekniska museet

Solrosfrön har skickats ut i rymden med sondraketen SubOrbital Express-3, från Esrange-rymdstation i närheten av Kiruna, och sedan landat på jorden igen. Detta är första gången en nyttolast utan direkt koppling till forskning, har skickats upp från Esrange.

Alla frön har genom Swedish Space Coperation och ESERO Sverige, delats ut till barn och familjer som besökt Naturens Hus/KTH i Bergianska trädgården, eller någon av fem de Wisdome-arenor som finns i Sverige (Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö). Wisdome bildar ett nätverk som är utformat för att dela program och aktiviteter med varandra.

Det var Swedish Space Corporation, tillsammans med Space Hub vid universitetet i Zürich och ESERO Sweden, som låg bakom flygningen som inkluderade solrosfröna. Dessa överlämnades nyligen till företrädare för ESERO Sverige vid en ceremoni. Det var härifrån som specialpaketen med fröna inuti skickades ut till de andra fyra Wisdomes över hela landet.


Elever från förskolan Herkules på Jupitervägen, Lidingö, har sått de frön som Tekniska museet tilldelades. Håll utkik eftersom det här projektet ”fortsätter att växa” under de kommande månaderna. Ett av rymdfröna har registrerats in som ett föremål i Tekniska museets samlingar tillsammans med den ask de levererades i.

För mer information, följ denna länk.