Venus kommer i kapp Jupiter

I slutet av februari och början av mars kommer himlen att stå värd för ett fenomen som kan skådas med blotta ögat ifall man riktar sin blick mellan Venus och Jupiter. Venus kommer se ut att dagligen röra sig allt närmare Jupiter för att slutligen, den 1 mars, stå sida vid sida med den största planeten i solsystemet och sedan passera förbi den. Denna konjunktion orsakas av att den så kallade aftonstjärnan kretsar runt solen i sin snabbare inre bana. Håll utkik mot sydväst efter solnedgången.

Mer om detta hittas på https://www.astroinfo.se/venus-moter-jupiter-folj-arets-storsta-konjunktion/

Källa: Tom Callen, astronom