Webb-teleskopet upptäcker vattenånga i närliggande stjärnsystem

Exoplanets atmosfär kan innehålla det så-kallade ”universella lösningsmedlet”

Den första exoplaneten, det vill säga en planet identifierad utanför vårt eget solsystem, hittades i början av 1990-talet. Idag finns över 5 000 bekräftade exoplaneter, och nästan 9 500 obekräftade kroppar av denna typ. För att sätta detta i perspektiv så beräknas det finnas 100 – 400 miljoner stjärnor i vår egen galax Vintergatan – och det finns planeter kring de allra flesta!

Det som är viktigt med upptäckten är att det visar att planeter är mycket vanligare än vi tidigare trott. Faktum är att de flesta stjärnor har ett system av planeter i någon form, vilka kretsar omkring dem. Nu när vi har upptäckt ett antal exoplaneter, vad har vi då lärt oss som vi kan använda för att förstå vår egen planet Tellus?

Som vi vet hade vatten en avgörande betydelse för att livet skulle utvecklades på jorden. Rymdteleskopet Webb har observerat en närliggande planet, 26 ljusår bort, som verkar visa tecken på att det finns vattenånga på den. Att det finns vattenånga bör dock inte tolkas som på att det finns främmande liv i denna lilla värld. Frågan som nu behöver besvaras genom ytterligare observationer är vad källan till denna vattenånga är.

Kika in här för mer allmän information, och här hittar du ESAs pressmeddelande med mer detaljerad information.