ESERO-kurser för lärare på KTH om rymden, hållbar utveckling och rymdteknik

Foto: ESA

Anmälan är nu öppen till de vidareutbildningar som KTH i samarbete med ESERO Sverige erbjuder om rymden, hållbar utveckling och rymdteknik för lärare i grundskola och gymnasium. Syftet med kurserna är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap inom områdena. Det handlar både om att förstå satellitbilder och tolka dem ur miljö- och hållbarhetsperspektiv och att bygga egna satelliter, programmera dem och kommunicera med dem.

Kurserna riktar sig till lärare eller lärarstudenter som undervisar inom STEM-ämnen, de är återkommande och ges varje termin. Undervisningen sker online för att göra det möjligt för lärare från hela landet att följa delta.

Aktuella kurser är:

Läs mer om kurserna på KTHs webbplats

Anmälan senast 16 oktober.

Här kan du se en kort presentationsfilm av kursen  Elektronik och programmering för rymdtillämpningar.