Kurser för lärare inom rymdteknik, miljö och hållbar utveckling

Foto: ESA

Anmälan är nu öppen till de vidareutbildningar som KTH i samarbete med ESERO Sverige erbjuder om rymdteknik, miljö och hållbar utveckling för lärare i grundskola och gymnasium. Syftet med kurserna är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap inom områdena. Det handlar både om att förstå satellitbilder och tolka dem ur miljö- och hållbarhetsperspektiv och att bygga egna satelliter, programmera dem och kommunicera med dem.

Kurserna riktar sig till lärare eller lärarstudenter som undervisar inom STEM-ämnen, de är återkommande och ges varje termin. Undervisningen sker online för att göra det möjligt för lärare från hela landet att följa delta.

Aktuella kurser är:

  • Rymden och hållbar utveckling
  • Elektronik och programmering

Läs mer om kurserna på KTHs webbplats

Anmälan till kurserna sker direkt på Antagning.se

Här kan du se en kort presentationsfilm av kursen Elektronik och programmering för rymdtillämpningar.