Kvarlämnad utrustning från Apollo 17 orsakar små månbävningar

Apollo 17 aktuell igen

Mellan juli 1969 och december 1972 lämnades vetenskapliga instrument kvar efter Apollo-landningarna. Bland dessa instrument fanns detektorer som kunde registrera jordbävningsliknande vibrationer, så kallade månbävningar.


De registrerade till exempel vibrationer från nedslag av meteorer och asteroider. De kunde också ”känna av” vibrationer från till exempel delar av NASA-rymdfarkoster som avsiktligt träffade månens yta. Med ny datateknik har man nu kunnat analysera data som samlats för 50 år sedan och man har upptäckt små månbävningar, direkt associerade med Apollo 17-landningsplatsen. Vad är det då som orsakar dessa månbävningar?

Bild: NASA

På landningsplatsen för Apollo 17 finns mycket material som astronauterna lämnat kvar efter sig. Framför allt står den nedre halvan av Apollo Lunar Modules (LM) kvar på månens yta. Den användes som plattform vid uppskjutningen av den övre halvan, med två astronauter ombord. De skulle kopplas ihop med Command Service Module (CSM) där den tredje medlemmen i Apollo 17:s besättning väntade. Sedan kunde de påbörja resan tillbaka till jorden.


Plattformen och annat material som lämnades kvar på månen yta (precis allt annat på månen), utsätts för stora temperaturskillnader mellan natt och dag; från +121°C i solljus till -133°C på natten, en skillnad på 254°C!. Förändringarna i materialet vid uppvärmning och nedkylningen kunde mätas regelbundet av en månbävningsdetektorer som satt några hundra meter bort från landningsplatsen. Forskare och vetenskapsmän tar hjälp artificiell intelligens för att analysera denna data så att vi kan förstå månbävningar och hur material på månen beter sig.


Även om Apollo-uppdragen till månen avslutades för över ett halvt sekel sedan, så finns det fortfarande mycket användbar information att hitta i data som de skickats tillbaka till jorden. Det är viktig kunskap som behövs när vi ska bygga framtidens månbaser. 


Du och din klass kan se och lyssna på uppstigningen av Apollo 17:s Lunar Module, ”Challenger”. Ljud och bild fångades av en färgvideokamera som stod monterad på den lilla Lunar Rover-fordonet (månströvare), ca 145 meter bort. Lägg märke till plattformen (den nedre halvan av månmodulen) som står kvar på månen.

Läs vidare här för mer information.

https://edition.cnn.com/2023/09/14/world/moonquakes-apollo-17-scn/index.html