Marcus Wandt till rymdstationen i januari 2024

Bild ESA – P. Sebirot. Marcus Wandt during astronaut training at EAC

Nu är det bestämt när, hur och med vilka den svenska astronauten Marcus Wandt kommer resa till den internationella rymdstationen. Resan kommer ske tidigast den tionde januari 2024 från det klassiska rymdcentret Kennedy Space Center i Florida.


Det är Axiom Space som arrangerar resan (Ax-3) genom ett samarbete med den amerikanska rymdstyrelsen NASA och företaget SpaceX. Besättningen består, förutom Marcus, av uppdragsspecialist och befälhavare Michael López-Alegría, pilot Walter Villadei, överste i det italienska flygvapnet samt uppdragsspecialisten Alper Gezeravci från Turkiet.


Befälhavaren Michael är en mycket erfaren tidigare amerikanskspansk astronaut som hittills varit i rymden i 258 dagar. Han var bland annat del av besättningen på den internationella rymdstationen när Sveriges första astronaut Christer Fuglesang gjorde sitt uppdrag vintern 2006.

Besättningen på Axiom Mission 3. Från vänster: Michael López-Alegría (USA), Walter Villadei (Italien), Alper Gezeravci (Turkiet) och Marcus Wandt (Sverige).
Bild: Axiom Space

Europas första projektastronaut

Marcus Wandt är projektanställd astronaut inom den europeiska rymdorganisationen ESA. Det är första gången ESA samarbetar med ett kommersiellt företag för att få sina astronauter ut i rymden och syftet är att genomföra svensk och europeisk forskning ombord på den internationella rymdstationen. Just nu tränas Marcus för att uppnå de krav och certifieringar som hans övriga europeiska astronautkollegor får under sin ordinarie utbildning. Marcus utbildning äger rum i Europa, USA, Kanada och Japan.


I januari är fortfarande den danska ESA astronauten Andreas Mogensen befälhavare på rymdstationen dit han reste i slutet av augusti. Andreas och Marcus ska tillsammans genomföra en mängd europeiska och nationella experiment kopplade till en rad olika forskargrupper, däribland svenska.


De andra två besättningsmedlemmarna i Ax-3 har liksom Marcus lång erfarenhet av flygning och har båda tjänstgjort i sina respektive länders flygvapen. Marcus har arbetat som test- och stridspilot för det svenska flygvapnet och är under sin projektanställning som astronaut tjänstledig från jobbet som cheftestpilot för stridsplanet Saab Gripen.

SpaceX och NASA sköter det praktiska

Det är SpaceX och deras raket Falcon 9 med tillhörande Dragon-kapsel som kommer att sända upp Ax-3-besättningen till den internationella rymdstationen från NASA:s Kennedy Space Center i Florida, USA. Datumet är idag satt till den tionde januari. Detta kan dock komma att justeras.


SpaceX bärraket och kapsel är den officiella ersättaren till de tidigare rymdfärjorna och företaget har sedan 2011 kontrakt med NASA för att genomföra bemannade resor till den internationell rymdstationen. Väl dockad med rymdlaboratoriet kommer Marcus att tillbringa upp till 14 dagar för att i första hand genomföra forskning.


Läs mer hos Rymdstyrelsen.

Följ Marcus Wandt

Rymdstyrelsens Facebook: https://www.facebook.com/rymdstyrelsense 

Rymdstyrelsens Instagram: https://www.instagram.com/rymdstyrelsen_snsa/

ESA Exploration blog: https://blogs.esa.int/exploration/?s=marcus+wandt

Marcus Wandt X: https://twitter.com/astro_marcus

Marcus Wandt Instagram: https://www.instagram.com/esaastro_marcus/ 

Axiom Space: https://www.axiomspace.com/

Rymdstyrelsen: https://www.rymdstyrelsen.se/astronautKälla: Rymdstyrelsen