Vatten och planetbildning

…det finns ett samband

En ung stjärna, HL Tauri, 450 ljusår bort, finns i konstellationen Oxen. Nya resultat från ett system av 66 sammanlänkade radioteleskop, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), avslöjar att det finns vattenånga nära centret i en skiva runt stjärnan, där ett planetsystem sannolikt håller på att bildas.


ALMA:s radioteleskop, på 5 000m höjd i Atacamaöknen i norra Chile, kan placeras på ett sådant sätt att radioteleskop med skålstorlek på 150m till 16 000m kan kombineras och ge både hög känslighet och hög upplösning.


Bilderna i denna artikel visar tre distinkta saker:

1. den ljusa centrala regionen där heta unga HL Tauri har bildats…

2. den blåfärgade skivan av vattenånga…

3. de röda ringarna som visar fördelningen av dammigt material, som hade erhållits genom tidigare ALMA-observationer.


Upptäckten av skivan av vattenånga är viktig eftersom den finns i området runt stjärna där planeter sannolikt håller på att bildas. Vi vet att flytande vatten är en viktig komponent som är nödvändig vid utvecklingen av liv. En av de frågorna som definitivt behöver svar är vart det allra första vattnet kom ifrån vid utvecklingen av en planet, eller planeter, som kretsar kring en stjärna.

Bild: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini et al

När det gäller vår egen jord, har sannolikt både kometer och asteroider haft stor inverkan tidigt i utvecklingen av vår värld. Observationer på andra håll i solsystemet har nyligen bekräftat att det finns vatten på ytan av en asteroid i solsystemet.


Detaljerna vid observation av HL Tauri är sådana att astronomer kan konstatera att den innersta delen av den blåfärgade skivan innehåller lika mycket vatten som det finns sammantaget i jordens alla hav. Det är första gången en så sval och stabil skiva av vatten har observerats. Den visar exakt den typ av förhållanden som behöver finnas för planetbildning som kan hysa framtida liv.


För det officiella pressmeddelandet från ESO, följ denna länk.