Rymdkurser för lärare i grundskola och gymnasium

Foto: ESA

KTH i samarbete med ESERO Sverige erbjuder vidareutbildningar om rymdteknik, miljö och hållbar utveckling för lärare i grundskola och gymnasium. Syftet är att  bidra till ökad medvetenhet och kunskap inom områdena. Det handlar både om  att förstå satellitbilder och tolka dem ur miljö- och hållbarhetsperspektiv och att bygga egna satelliter, programmera dem och kommunicera med dem. Kurserna genomförs online.

Läs mer och anmäl dig på KTHs webbplats