Vilken planet i solsystemet har flest månar?

Stora markbaserade teleskop har nyligen upptäckt fler månar runt en av våra grannvärldar.

Bild: NASA ESA Hubble rymdteleskop

Innan den italienske fysikern, matematikern och astronomen Galileo Galilei (1564 – 1642) byggde sitt enkla teleskop år 1609, fanns det bara en enda känd satellit i solsystemet – jordens egen måne. I januari följande år, vände han sitt optiska verktyg mot Jupiter och upptäckte något som han inte hade räknat med; fyra små ”stjärnor” som verkade ligga i linje längs med planetens ekvator. Han studerade dem under flera nätter i rad och det var det var tydligt att de rörde sig i en omloppsbana runt Jupiter. Han hade upptäckt Jupiters fyra största månar och de kallas till hans ära för de galileiska månarna.

Det blev allt vanligare att man byggde teleskop och fler och fler riktade dem mot himlen. Många nya upptäckter gjordes. Saturnus största satellit, Titan, upptäcktes år 1655 av den holländska astronomen Christiaan Huygens (1629 – 1695). Även nya planeter kunde avslöjas med teleskopens hjälp. De nya planeterna Uranus (1781) och Neptunus (1846) visade det sig att även dessa hade månar. Mars – en av de planeter som man redan kände till – hade två små asteroidliknande månar som upptäcktes år 1877 av den amerikanske astronomen Asaph Hall (1829 – 1907). Pluto däremot upptäcktes år 1930 och klassades som solsystemets minsta planet. År 2006 graderades den om till ”dvärgplanet”. Det dröjde ända fram till år 1978 innan Plutos första och största måne hittades – Charon. Av alla planeter är det endast Merkurius och Venus som inte har några månar.

Med hjälp av större och bättre teleskop har ännu fler månar upptäckts. Genom förbiflygningar av de yttre planeterna i vårt solsystem med sonderna 10 och 11, Voyagers 1 och 2, samt sonden Galileo vid Jupiter och sonden Cassini vid Saturnus, har ännu fler månar- Galileo själv skulle säkert varit både fascinerad av dess upptäckter och säkert också road över ”tävlingen” mellan Jupiter och Saturnus om att ha flest månar av alla planeterna i solsystemet.

Astronomer har nyligen lagt till ytterligare 12 månar till jätteplaneternas lista. De nya tilläggen gjordes med hjälp av gigantiska teleskop, belägna på Hawaii och i Chile. Nu ligger Saturnus på andra plats i solsystemet med ”enbart” 83 månar medan solsystemets jätte, Jupiter stoltserar med hela 92 månar!

Läs mer här