”Det bästa med mitt arbete är att jag ser att mitt arbete, både med och utan rymdkoppling, gör skillnad för att skapa ett bättre försvar av Sverige, Europa och NATO.”

Cecilia Gullström arbetar som forskningsingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) – en statlig myndighet under försvarsdepartementet.

Fotograf: FOI


Vad fick dig att välja en karriär inom just ditt område?
Intresset för att studera elektromagnetiska fenomen och kombinera det med att utveckla försvaret av Sverige, Europa och NATO. Från början var jag intresserad av att veta mer om ljuset från stjärnorna och hur universum uppstått efter att ha betraktat den stjärnklara natthimlen flertalet gånger under min uppväxt. Rymden är intresseväckande och jag fascineras fortfarande över de vackra visuella fotografierna av nebulosor, galaxer och stjärnhopar.


Berätta kort om din arbetsplats, vad gör myndigheten?
Min arbetsplats är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet. FOI bedriver forskning för totalförsvaret i Sverige men vi forskar också för en säkrare värld tillsammans med andra nationella och internationella partners. FOI är väldigt brett och jag jobbar på en avdelning i Linköping som heter Telekrig, där forskar vi på krigföring med elektromagnetiska vågor, vilket är väldigt intressant. På FOI är min koppling till rymden genom att jag forskar på visuella och infraröda (elektrooptiska) vågor samt att jag jobbat/jobbar en hel del med att analysera satellitdata från franska, italienska och andra europeiska satelliter.


Beskriv en typisk dag för dig på arbetet.
En typisk dag på jobbet är skriva, läsa, programmera, ha möten och prata med andra forskare och ingenjörer men också med personer inom forskningsstöd om det arbete man har gjort, ska göra eller kommer att göra. Det finns alltid något intressant att prata om eller följa upp. Som projekt- och fältförsöksledare ser jag också till att det planerade arbetet genomförs och att det bedrivs god forskning och utbildning för totalförsvaret.


Vad gjorde du för att få det arbete du har idag?
Jag tog masterexamen i fysik med inriktning materialvetenskap från Linköpings universitet. Innan det läste jag kandidat i fysik på Uppsala universitet. Hade jag gått det korta spåret efter grundskolan för att jobba med rymden och fysik skulle jag direkt ha satsat på en naturvetenskapliglinje på gymnasiet. Men det går att läsa upp sina betyg via Komvux eller tekniskt basår för att bli behörig till tekniska utbildningar så val av gymnasielinje säger inte allt om vad det egentligen är du kommer jobba med senare i livet. Jag läste upp mina betyg på Komvux i Uppsala efter min gymnasieutbildning inom ridsport på Strömsholms Ridskola. Det har lett till att jag idag har ett forskaryrke inom fysik och teknik med ridsporten som fritidsintresse.


Vad tycker du bäst om med ditt arbete?
Att skapa nya saker, arbeta med människor och fysikekvationer. Nya saker kan vara allt från mätresultat till att någon annan lär sig något. Det bästa med mitt arbete är att jag ser att mitt arbete, både med och utan rymdkoppling, gör skillnad för att skapa ett bättre försvar av Sverige, Europa och NATO.


Vilka färdigheter har du mest nytta av i arbetet?
De färdigheter jag har mest nytta av i mitt arbete är planering, ihärdighet, programmering och att kunna visa sina resultat genom matematiska samband och grafer. Färdigheten till samarbete har också visat sig viktig för att kunna göra teknisk innovation möjlig. Forskning handlar inte bara om att mäta, det handlar även om att kunna förmedla och förklara sina upptäckter.


Vilket (vilka) var dina favoritämnen när du gick i skolan?
I grundskolan tyckte jag mest om idrott, matte och naturvetenskap (NO).


Om du fick välja utbildning om igen, skulle du välja den du har gått eller något annat?
Jag skulle ha gått samma akademiska utbildningar men skulle jag ha gått kandidat- och masterutbildningen igen skulle jag ha satsat på att göra ett utbytes år eller en termin på ett utländskt universitet.

Hade jag fått välja utbildning i lumpen i syfte att meritera mig för kommande rymdkarriär som astronaut, rymdforskare eller civilingenjör skulle jag ha valt en militärteknisk utbildning. Några bra tekniska utbildningar skulle vara inom:

  • Flygvapnet: flygtekniker och sedan sikta till pilot.
  • Marinen: dykare, befäl på ubåt eller telekrigssoldat inom sjöstrid.
  • Armen: cybersoldat, ingenjör eller en befattning inom luftvärnet.

Jag valde att utbilda mig till beriden högvaktssoldat eftersom jag ville jobba med hästar, då. Det kanske inte var den kortaste vägen till ett yrke inom rymdbranschen men det går bra att göra avsteg för att sedan komma tillbaka till arbetsplatser med mer tekniska arbetsuppgifter. Hade det varit för 200 år sedan skulle visserligen hästyrket (kavalleriet) ha varit en av de ”tekniska” utbildningarna att gå inom militären men den militärtekniska utvecklingen under 1900-talet skrotade hästen och gav plats för det vi idag tänker oss är teknik med maskiner och datorer.


Är det något från din utbildning som du haft stor nytta av i ditt nuvarande arbete?
Allt. Alla utbildningar jag har gått har alltid gett nya insikter. Några bra lärdomar från universitetet har varit att hantera teknisk avancerad utrustning, söka information och vara källkritisk. Det är en stor nytta för den som vill jobba inom rymdforskning att kunna analysera sina resultat och genomföra laborationer tillsammans med andra.


Vilka råd skulle du ge till ungdomar som önskar göra karriär inom rymdområdet?

Första rådet är att sätta upp ett långsiktigt mål du brinner för och känna att du trivs när du gör saker för att uppnå målet. Ta reda på vad som behövs för att nå ditt mål och skapa förutsättningar för dig själv att uppnå målet. Jobba med det du har och ta gärna hjälp av någon du gillar som ger dig råd för att nå dina mål. En tränare, lärare, mentor eller annan äldre person som har gjort en liknande resa kommer ge dig värdefulla tips på vägen.


Andra rådet är att gå med i någon rymdförening, antingen lokalt eller nationellt. Det var något jag saknade när jag fick upp intresset för rymden som ledde till att jag var med och startade Astronomisk Ungdom. Ett föreningsliv gör att du kan umgås, både digitalt och i den fysiska världen, med andra rymdintresserade personer. Det ger dig ett bra kontaktnät och fina vänner i livet. Nätverket Women in Space Sweden (WISS) är jag mycket tacksam över för att det nätverket ger förutsättningar att skapa och förstärka de relationer som ger en gemenskap inom rymdbranschen i Sverige. Till exempel så deltar jag i mentorsprogrammet för WISS för att träna som en astronaut, vilket är riktigt roligt.


Tredje rådet till att starta din rymdkarriär är att ha rymdtema på dina projektarbeten i grundskolan, gymnasiet och på universitet.


Avslutningsvis ger jag dig rådet att ha veckorutin på att motionera för att du ska hålla dig i form, livet är så mycket mer än att bara titta på en skärm.