Stor satsning på rymdundervisning

I ett samarbete mellan Tekniska museet, Wisdome och KTH och den europeiska rymdorganisationen ESA och svenska Rymdstyrelsen etableras nu utbildningsprojektet ESERO Sverige. Med skolmaterial, lärarutbildningar, skolprojekt och förebilder från rymdindustrin är målet att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland unga. 

I över 15 år har ESA drivit sitt utbildningsprojekt ESERO som nu finns i 19 länder i Europa. Med rymden som språngbräda i undervisningen är syftet att öka barn och ungdomars intresse för STEM-ämnena, det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. 

Nu etableras ESERO även i Sverige. Projektet kommer att drivas i samverkan mellan KTH och Tekniska museet tillsammans de fyra andra aktörerna i Wisdomekonsortiet. Målet är en nationell samlingspunkt för rymdrelaterad utbildning, och geografiskt når ESERO i Sverige ut till elever och lärare i hela landet.  

– Som astronaut märker man hela tiden hur rymden lockar unga och det är ett tacksamt verktyg för att stimulera fler att studera teknik, matematik och naturvetenskap. Detta är ämnen som ligger till grund för vårt samhälles välbefinnande. Jag är glad och tacksam över att vi tillsammans med ESA och Rymdstyrelsen genom ESERO nu kan ytterligare stärka dessa utbildningsmöjligheter i Sverige och på KTH, säger Christer Fuglesang, föreståndare för KTH Space Center och ordförande för ESERO Sverige.  

Varje lands ESERO-kontor skräddarsyr aktiviteter som passar de nationella läroplanerna, lokala behov och sammanhang, samtidigt som de drar nytta av det kontinuerliga utbytet av goda exempel och resurser inom ESERO-nätverket. 

 – Genom att ta avstamp i ungas fascination för rymden vill ESERO Sverige inspirera och öka kunskap inom naturvetenskap och teknik. Dessa ämnen är centrala i en tid med många utmaningar, klimatförändringar och ”fake news”. ESERO Sverige vill ge fler unga tillgång till såväl kunskap om rymden som om hur denna kunskap kan användas i praktiken här på jorden. Kunskap som behövs både för att kunna möta de stora klimatutmaningarna, men också för att kunna bemöta olika påståenden och vara kritiska i sin vardag, säger Cecilia Kozma, projektledare på ESERO Sverige. 

ESERO Sverige kommer att tillhandahålla lärarutbildningar, klassrumsmaterial, tvärvetenskapliga skolprojekt, information om STEM-karriärer. Förebilder från den nationella rymdindustrin och akademin kommer att medverka i arbetet.