Vad händer med solen?

Bild: NASA/Solar Dynamic Explorer, Joy Ng

Solaktivitet på topp!

Alltsedan astronomerna förstod att solen kunde ha mörka fläckar ytan, började de studera hur ofta dessa solfläckar dök upp. Detta ledde till två saker. Dels att man förstod att solen roterar runt sin egen axel ungefär var 27:e dag, och dels att man förstod att antalet solfläckar på ytan följer en elvaårig cykel – den så kallade Schwabe-cykeln. De mörka områden är verkligen inte obetydliga fläckar – de kan vara mycket, mycket större än jorden i jämförelse.

Vanligtvis syns fläckarna på breddgraderna mellan +35° nord och -35° syd. Det är få i början av Schwabe-cykeln och de ökar tills de når ett maximum. Detta för att sedan återgå till minimum igen. De orsakas av förändringar i solens magnetfält. Fläckarna är områden där fältet är så starkt att det hindrar den vanliga mängden av solens inre värme att nå ut. Solfläckarna ser mörka ut för ögat eftersom de är relativt kalla jämfört med resten av solytan.

Den nuvarande solcykeln 25 började i december 2019 och verkar nu nå sitt maximala antal solfläckar tidigare än väntat. Man hade förutspått en topp runt juli 2025, men det ser nu ut som att detta kommer att inträffa någon gång i mitten till slutet av 2024.

Vad spelar det då för roll för oss om solen har sitt maximum eller ej? Jo när det finns som mest magnetisk aktivitet, är chansen störst att det blir stora utbrott av material från ytan, vilket kan ha en effekt på jorden.

Sådana extrema förändringar i det lokala rymdvädret kan påverka banorna för viktiga satelliter. Till exempel de som används för att hålla reda på vädret, hantera global kommunikation, inklusive de som är en del av GPS-navigationssystemet. Jordens atmosfär kan expandera något, vilket leder till friktion mot satelliter i lägre banor, vilket gör att de saktar ner i sin omloppshastighet och minskar diametern på deras väg runt planeten. Till och med den internationella rymdstationen (ISS) kan påverkas och behöver ett och annat ”lyft” för att återgå till sin rätta bana.
Stora flammor från solen kan vara farliga för människor ombord på ISS samt för flygbesättningar som regelbundet flyger på kommersiella flygningar på hög höjd. De största och mest extrema av solutbrotten kan störa delar av det markbundna elnätet som vi har blivit all mer beroende av.

En viktig sak att tänka på här, även om detta kan verka anmärkningsvärt för oss människor på jorden, så är detta en helt naturlig del av just denna solcykel.

För mer allmän information och en informativ video (2:53), följ denna länk. En djupgående titt av NASA på den nuvarande solcykeln 25 kan hittas här.